Welkom bij het BBK Vriendenboek, hierin vind je alles over onze organisatie. Klik op één van de hoofdstukken voor meer informatie.

Hoofdstuk 1. Wat wij belangrijk vinden

   [Communicatiebureau voor een betere wereld](<https://bbkhandboek.notion.site/Communicatiebureau-voor-een-betere-wereld-56c9aed2e5724f74bc0c2440100e5e7a>) 

   [Wij zorgen voor impact](<https://bbkhandboek.notion.site/Wij-zorgen-voor-impact-f3c36b7ccc584bf69700a0f42ac17b92>) 

   [Kansen voor iedereen](<https://bbkhandboek.notion.site/Kansen-voor-iedereen-5a253dc3c3594393b70175ef4c3152d6>) 

   [Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: sinds 1969](<https://bbkhandboek.notion.site/Maatschappelijk-Verantwoord-Ondernemen-sinds-1969-a61409b0231148a48c0f5f133c352bc8>) 

   [Integriteit](<https://bbkhandboek.notion.site/Integriteit-795d44c358ee485abd40292a5b5c3502>) 

Hoofdstuk 2. Over BBK/Door Vriendschap Sterker

   [Historie](<https://bbkhandboek.notion.site/Historie-0881b0ea82ca4a148e65246de9ac944e>) 

   [Missie](<https://bbkhandboek.notion.site/Missie-17d5ab0507c24b2093699bc938184fda>) 

   [Wat doen we? En met wie?](<https://bbkhandboek.notion.site/Wat-doen-we-En-met-wie-8bef4bf0c5ce4f9bb078548b1c5386d5>) 

   [Organisatie](<https://bbkhandboek.notion.site/Organisatie-2a2b61d720e44b75aa0a75070e4547c9>) 

   [Voor wie doen we het?](<https://bbkhandboek.notion.site/Voor-wie-doen-we-het-7ab943c7cb454479b445635643286e63>) 

   [Adresgegevens](<https://bbkhandboek.notion.site/Adresgegevens-85867dac0372406381cea668638797fc>) 

Hoofdstuk 3. Vriendschap in werk. Hoe zien wij dat?

  [Hoe gaan we met elkaar om?](<https://bbkhandboek.notion.site/Hoe-gaan-we-met-elkaar-om-76f32316f542459aaf0f48fbfab102e9>)

  [Huishoudelijk](<https://bbkhandboek.notion.site/Huishoudelijk-664d219c62da4a1891a0c8610bc7a379>)